สำหรับลูกค้าใหม่

 
 
ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีใหม่ออนไลน์ได้ ที่นี่
 
หรือสามารถนำสำเนาเอกสารมายื่นได้ที่ร้านดังต่อไปนี้
 
 
O ใบอนุญาตขายยา
 
O ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ เอกสารจัดตั้งบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 
O ใบประกอบโรคศิลป
 
O ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
 
 
นำสำเนาเอกสารข้างต้นเข้ามาเปิดบัญชีได้ที่บริษัทได้ตั้งแต่เวลา
 
จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 18.00
 
เสาร์           09.30 - 15.00
 
 
โดยลูกค้าสามารถนำรายการสั่งซื้อสินค้ามาพร้อมกับสำเนาเอกสาร
 
หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายการสินค้าได้ที่ ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
azazaz 03-08 07-12 - 2 Leng kun